logo-moblie

Samen werken aan alledaags geluk!

Nieuws & Events

Evenementen
13jul Nieuws - 13 juli 2022

Zorgprofessionals voor unieke locatie gezocht in Amsterdam


Ooit nagedacht over het realiseren van een eigen zorgonderneming met eigen regie op het zorgproces? Dit is jouw kans! Driestroom en Cordaan bieden samen de mogelijkheid om in Amsterdam een eigen zorgonderneming te starten. Denk aan een eigen zorgonderneming waar je als zorgondernemer(s) 24/7 ondersteuning en zorg biedt. Bijvoorbeeld in de vorm van een gezinshuis of juist een woonvorm voor (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking. We zijn op zoek naar zorgprofessionals of een zorgpaar met passie voor hun vak. Een unieke kans om jouw zorgdroom te verwezenlijken! Wil je meer informatie over ondernemerschap in de zorg en het starten van jouw eigen zorgonderneming? Cordaan en Driestroom gaan graag samen in gesprek om te horen hoe jullie over betekenisvolle zorg denken. Driestroom De franchiseformule van Driestroom is uniek en volledig afgestemd op de kracht en het talent van de zorgprofessional. We zijn expert in het ondersteunen en vitaal houden van kleinschalige zorgondernemingen. Driestroom borgt de kwaliteit van zorg, de toelating bij financiers en ondersteunt bij de financiële afwikkeling. Driestroom gelooft in maatwerk en persoonlijke zorg, kleinschaligheid, ondernemerschap, lage overhead en maximale regie bij de zorgprofessional. Voor ons is zorg daardoor verankerd in de lokale samenleving. We zien meerwaarde in het verbinden van mensen, organisaties en sociale initiatieven. Een woonlocatie in Amsterdam-Zuid Cordaan en Driestroom willen in de sleewijkstraat, in Amsterdam-Zuid, een woonlocatie creëren met verblijfszorg. De locatie biedt meerdere mogelijkheden, bijvoorbeeld voor gezinshuiszorg, trainingshuizen voor jongvolwassenen of een woonlocatie voor (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking. Ons aanbod is gericht op de jeugdwet en/of Wlz verstandelijk gehandicaptenzorg. We gaan graag in gesprek over jouw ideeën die je hebt om deze locatie vorm te geven.  Werkwijze Driestroom werkt met zorgprofessionals die op basis van ondernemerschap, persoonlijke aandacht en met passie de zorg realiseren. Driestroom is een landelijk opererende en erkende zorgaanbieder voor zorg en ondersteuning aan mensen met een hulpvraag. In een gedegen traject van ongeveer 6 maanden kijken we gezamenlijk naar jullie concept, of dit levensvatbaar is, onderscheidend is en of jullie over de competenties beschikken die nodig zijn voor het zorgondernemerschap. Het doel van dit traject is om in gezamenlijkheid een hoge mate van kwalitatieve zorg te kunnen garanderen voor de mensen die wonen en werken binnen de zorgondernemingen. De afgelopen 14 jaar heeft Driestroom zich bewezen als organisatie waardoor inmiddels 160 zorgondernemingen zijn gerealiseerd door heel Nederland.   We komen graag in contact om jullie droom te realiseren! Contact kan worden opgenomen met Theo van Sluisveld, instroommanager wonen bij Ondernemersgroep Driestroom. theo@ondernemersgroepdriestroom.nl of 06 48 16 83 24 Lees verder
26nov Nieuws - 26 november 2021

Excuses zouden gepast zijn


De geschiedenis herhaalt zich. Vrijwel exact een jaar geleden werd in de online media commotie veroorzaakt door een op foute aannames gebaseerd artikel waarin gezinshuisouders weggezet werden als grootverdieners.  Op woensdag 24 en donderdag 25 november is er opnieuw veel ruis over het verdienmodel van gezinshuizen en de vermeende buitensporige winsten in deze sector. De kop en inhoud van het artikel van Binnenlands Bestuur dat op woensdag verscheen (‘Jeugdzorgaanbieders maken buitensporige winsten’) was generaliserend en ongenuanceerd. Het artikel dat een dag later werd gepubliceerd ('Gezinshuisouders werken zich te pletter voor schijntje') sloeg gelukkig al een genuanceerdere toon aan, maar het kwaad was al geschied: een ondankbare klap in het gezicht van al onze gezinshuisouders die zich 24 uur per dag, 7 dagen per week inspannen voor een zeer complexe doelgroep. Binnenlands Bestuur zou zich, met het door hen ingehuurde onderzoeksbureau Kurtosis, bewust moeten zijn van de schade die wordt toegebracht aan onze jeugdzorgprofessionals in de gezinshuizen. Je mag niet zomaar wat roepen. Journalistiek behoort hoor en wederhoor te behelzen. Onze gezinshuisouders leveren, met hart en ziel, een onmisbare bijdrage aan de transformatie van de jeugdzorg, een van de doelstellingen vanuit de Jeugdwet. De artikelen van Binnenlands Bestuur zijn een onverdiende klap in het gezicht van professionals. Sinds de invoering van de Jeugdwet is het tempo van de professionalisering hoog, en de kwaliteit verbeterd. Daarmee is niet alleen de zorg voor het reguliere gezinshuis uitstekend, ook komen er steeds meer mogelijkheden voor kleinschalig en gezinsgericht wonen voor kinderen die nu nog in leefgroepen op terreinen gehuisvest worden. De bonafide gezinshuisketens steken hierin veel energie en verdienen daarmee ons uiterste respect. Het adviestarief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) sluit aan bij de norm die de Stichting Driestroom, bij ontbreken van wettelijke kader, aan onze gezinshuisouders hebben opgelegd. Follow the Money gaf eerder blijk jaarrekeningen wél te kunnen lezen. Ook snapten ze wat de maatschappelijke waarde van onze zorg is. We nodigen de voltallige redactie van Binnenlands Bestuur van harte uit een dag mee te draaien in een van onze gezinshuizen. En laten we daarna verder gaan met het verwezenlijken van onze idealen.   26 november 2021 -- Driestroom en de Driestroom Ondernemers   Lees verder

Enthousiast?

Bel ons of mail ons en we gaan graag verder in gesprek.

Theo van Sluisveld

Instroommanager Wonen

Yvonne Strunk

Instroommanager Werk & Ontwikkeling