logo-moblie

Samen werken aan alledaags geluk!

Driestroomhuis

Een Driestroom(gezins)huis is een kleinschalige vorm van jeugdhulp - georganiseerd vanuit een natuurlijk gezinssysteem - waar gezinshuisouders volgens het 24/7-principe opvoeding, ondersteuning en zorg bieden aan bij hen in huis geplaatste kinderen of jeugdigen die tijdelijk of langdurig zijn aangewezen op intensieve en professionele hulpverlening als gevolg van beschadigende ervaringen en/of complexe problematiek. In de organisatie van de zorg voor gezinshuiskinderen zijn de gezinshuisouders met hun gezin de basis. Zij zijn het die de kinderen ’s morgens wekken, door de dag heen begeleiden en ’s avonds in bed leggen. Zij fungeren als ‘vader’ en ‘moeder’. Eigen kinderen van de gezinshuisouders groeien voor een belangrijk deel op met de gezinshuiskinderen. Dit gezamenlijke opgroeien in het gezinsverband leidt tot gedeelde ervaringen. Deze gedeelde ervaringen leiden tot betekenisvolle en duurzame verbindingen, die ook bij het wegvallen van de hulpverlenersrelatie intact blijven. De gezinshuiskinderen zijn daarnaast opgenomen in het bredere familienetwerk van het gezin. Er is sprake van inclusie in een familienetwerk met opa en oma, ooms, tantes, neefjes en nichtjes.
Alphen13

Een gezinshuisouder is in principe 24/7 beschikbaar en daarmee een stabiele factor voor de jeugdige. Deze gezinshuisouder beschikt over specifieke kennis, vaardigheden en competenties om voor kinderen met complexe problematiek te kunnen zorgen. Daarnaast is de hoofdbehandelaar verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg in de Driestroomhuizen. De hoofdbehandelaar is binnen de Driestroomhuizen verantwoordelijk voor de afhandeling van incidenten, klachten en meldingen bij Inspectie. Binnen de franchise van de Driestroom is de zorgondernemer ook de gezinshuisouder die de primaire zorg verleent. Ondernemerschap en zorg verlenen gaan hand in hand bij een Driestroomhuis. Ondernemerschap vraagt om specifieke competenties als een proactieve en reflectieve houding, het zien en benutten van kansen, creativiteit in oplossingen, omgevingsbewustzijn en het goed kennen van de stakeholders. Deze competenties zijn een bijzondere aanvulling op de aanwezige zorgcompetenties van onze zorgondernemers. In de praktijk merken we dat juist het gekwalificeerd zijn in zorg en ondernemerschap hen tot excellente zorgverleners maakt. Zij lijken beter dan anderen in staat tot het afwegen van meerdere belangen en het bewegen in een dynamisch zorgveld, waardoor zij veel voor elkaar krijgen voor de in huis geplaatste kinderen.  

Driestroomhuis starten?

Wil je jouw droom over zorg realiseren en een Driestroomhuis starten? Ik ga graag in gesprek.