Cor is namens de Coöperatie zorgondernemers benoemd als Uitvoerend Bestuurder voor de regio  Zuid-Nederland.

corstrik@co-zo.nl