Jan is namens de Coƶperatie zorgondernemers benoemd als Uitvoerend Bestuurder voor de regio Midden-Nederland.

jankruitbosch@co-zo.nl