Vanuit de speerpunten medezeggenschap en kwaliteit is het proces gestart naar een collectieve samenwerking tussen unieke zorgpartijen en gezinshuizen. Het is een veelbelovend proces waarin oog is voor individuele initiatieven en onderscheidenheid.

Klik hier voor de website van de Coöperatie zorgondernemers.