Gemeenten

gemeenten_web

Ondernemersgroep Driestroom is verbinder in een netwerk van zorgaanbieders, die groots zijn in kleinschalige zorg. Zorg die aansluit bij wat lokaal nodig is, want goede zorg is maatwerk.  

Versterken van verbindingen
Onze zorgondernemers zijn voortdurend met elkaar en met beleidsmedewerkers op zoek naar versterking van het lokale zorgaanbod. Zorg kan in een zo normaal mogelijke context geboden worden, door de toevoeging van missende schakels in het zorgaanbod en door het versterken van verbindingen tussen aanbieders uit verschillende netwerken.

Lokale oplossingen
In 136 gemeenten en 40 regio’s denken wij mee over hoe kleinschalige zorg de lokale gemeenschap kan versterken. Hierdoor brengen wij creatieve ideeën uit heel Nederland mee als wij op zoek gaan naar een lokale oplossing.

Zorggeld naar zorg
Het zorgaanbod van de Ondernemersgroep is heel divers. We kennen gezinshuizen, moeder-kind-huizen, time-out-voorzieningen, fasehuizen, dagbestedinglocaties en misschien moet voor uw gemeente weer iets anders ontwikkeld worden. Daar krijgen wij energie van! Onze herkenbaarheid behouden we door met elkaar in gesprek te blijven over hoe betekenisvolle zorg er voor ons uitziet. Zorg waarin zorggeld naar de zorg gaat, in plaats van naar dure overhead.

Heeft u een lokale zorgvraag waarin wij mee kunnen denken?
Bel of mail Theo over wooninitiatieven en bel of mail Yvonne met betrekking tot zorgvragen over participatie, dagbesteding en welzijn.