8,4 via Zorgkaart Nederland

Nieuwe leergang ‘Wijkgericht Ondernemen’ gaat van start

15 december 2022

Als zorgprofessional heb je wellicht de nodige jaren aan ervaring. Vanuit jouw zorghart kijk je met een zorgblik naar de ondersteuning die jij biedt. Zeer waardevol! Toch merken we dat de huidige problematiek in Nederland meer vraagt. Want de mensen die je nu ondersteunt, stromen straks misschien uit als zij een bepaalde leeftijd bereiken, of hebben momenteel op een andere manier dan binnen jouw onderneming behoefte aan sociale contacten; Contact met mensen in de wijk.
 
Van waarde zijn 
De leergang ‘Wijkgericht ondernemen’ daagt je uit om naar jouw onderneming te kijken, maar ook naar buiten. Hoe zorg je voor verbinding met de wijk en vergroot je het aantal sociale relaties van de mensen die je ondersteunt? Hoe kunnen jij en de mensen die je ondersteunt van waarde zijn voor anderen? Wellicht kun je samen ook iets betekenen voor de kwetsbare burgers in jullie omgeving. Zo helpen we elkaar! Dat vraagt wel iets anders van je dan alleen jouw eigen zorgachtergrond en dat is precies wat je bij deze leergang zult leren.  
 
Waarom zou je deze leergang volgen?  
Frank Schraven van Driestroomhuis TOF en Trainingshuis TOF heeft onlangs besloten om de leergang te gaan volgen: “We zien de markt veranderen en daarmee zien we ook kansen ontstaan om samen te werken met andere partijen. Ik vind het belangrijk dat we gaan kijken in hoeverre we voor onze jongeren de sociale verbinding kunnen maken in onze directe omgeving, maar ook hoe we vanuit de wijkgerichte gedachte kunnen samenwerken. Op dit vlak wil ik de juiste kennis opdoen, zodat ik het kan toepassen op onze eigen locatie en onze eigen onderneming.” 
 
“Tijdens de leergang heb ik meteen de juiste mensen om me heen die mij kunnen inspireren om dit goed in praktijk te brengen. Ik denk bijvoorbeeld aan mogelijkheden om een keer te koken voor mensen in de buurt. Met ons Trainingshuis gaan we met kerst de hapjes en de bediening verzorgen. Maar ook kunnen we in samenwerking met andere partijen zorgvragen in de buurt oplossen. Zoals in Alverna waar een aantal bejaarde mensen wonen die ons kunnen bellen als er iets aan de hand is. Wij gaan hen dan helpen met onze jongeren. Voor die mensen is dat zeer waardevol, maar voor onze jongeren ook. Zij kunnen namelijk echt iets betekenen voor een ander en daar leren ze veel van en wij zien dat dit ze enorm goed doet.” 
 
Kennis ophalen en doen! 
De leergang is opgedeeld in twee delen. Het eerste is kennis vergaren. Daarna ga je aan de slag tijdens het praktijkgedeelte. Dit betekent overigens niet dat je uiteindelijk een wijk gaat ‘redden’ of een buurthuis gaat bouwen. Wel ga je leren en onderzoeken hoe je met de partners (stakeholders) in de wijk de problematiek samen kunt dragen en daarmee een bijdrage kan leveren. We zetten niet in op welzijnswerk, maar juist op het één worden met de wijk.  
 
Waar komt de oorspronkelijke behoefte vandaan?  
Het aantal kwetsbare mensen in Nederland groeit en er komt steeds meer onplanbare zorg. We merken dat bijvoorbeeld bij mensen die ambulante begeleiding krijgen, maar waarbij het juist mis gaat op de momenten dat er geen achterwacht is.  
Als zorgondernemer ben je onderdeel van de wijk. Je bent vrijwel altijd in je onderneming aanwezig, dus hiermee kun je de verbinding opzoeken, door je open te stellen en meer bekend te worden bij jouw wijkgenoten. En dus kun je iets betekenen voor kwetsbare burgers. Kijk naar buiten en zie wat je voor een bredere groep mensen met en naast de mensen die je al ondersteunt kunt betekenen.  
 
Erkende leergang 
Driestroom en Hogeschool van Arnhem en Nijmegen hebben de handen ineen geslagen en de leergang ‘Wijkgericht ondernemen’ ontwikkeld voor ondernemers en ondernemende professionals in zorg, wonen, werk en welzijn in de wijk, waaronder franchisenemers binnen Driestroom.  Het is een erkende leergang waarvoor accreditatie wordt aangevraagd bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en Registerplein. De kosten voor de leergang zijn €3.000,- per deelnemer. 
 
Geïnteresseerd in de leergang ‘Wijkgericht ondernemen’?  
Wil je je inschrijven of meer informatie over de leergang? Neem contact op met Yvonne Strunk: 06 - 303 553 12 of yvonnestrunk@driestroom.nl. Inschrijven kan tot en met 31 december 2022. De leergang start in het voorjaar van 2023.  Klik hier voor de brochure over de leergang ‘Wijkgericht ondernemen’.